غرفه سازی ترکیبی | پاویون بلژیک | نمایشگاه نفت و گاز 95

غرفه سازی ترکیبی

COMBO Solution


در این راه حل غرفه سازی از امکانات غرفه سازی خودساز و غرفه سازی مدولار به صورت ترکیبی استفاده می شود. به طوری که در بخش هایی از غرفه، امکانات و سبکی سازه ی مدولار در کنار کارآیی و خلاقیت سازه های خودساز قرار می گیرد.

این راهکار خلاقانه مناسب حضورِ گروهیِ مشارکت کنندگان در پاویون های ملی و تخصصی است. سفارش دهندگان سازه های ترکیبی بصورت مکرر و یا دوره ای در نمایشگاه ها حضور می یابند و میخواهند از یک ایده طراحی مشترک و اونیفورم برای معرفی یکپارچه خود بهره ببرند.

 

TOP