غرفه سازی ترکیبی – پیش ساخته و خودساز

غرفه سازی COMBO

این راه حل چشمگیر غرفه سازی حاصل تلفیقی از دو روش غرفه سازی خودساز و پیش ساخته است که امکانات ویژه هر دو سیستم را یکجا در اختیار مشتریان قرار میدهد. این راهکار خلاقانه مناسب حضور گروهی مشارکت کنندگان در پاویون های ملی و تخصصی است که بصورت مکرر و یا دوره ای در نمایشگاه ها حضور می یابند و میخواهند از یک ایده طراحی مشترک و اونیفورم برای معرفی یکپارچه خود بهره ببرند.

بالا