غرفه سازی ترکیبی

استفاده از سیستم های پیش ساخته در ترکیب با المان های خود ساز، برای غرفه های گروهی و پاویون های نمایشگاهی کشور های مختلف، و به جهت ایجاد ویژگی و تنوع در غرفه سازی و همچنین کنترل هزینه ها برای بودجه های محدود، روشی موفق و پر طرفدار می باشد ما با ارائه سیستم پیش ساخته با کیفیت و با تکیه بر ظرفیت پر توان ساخت کارخانه برسا و خلاقیت تیم طراحی، تا کنون غرفه های نمایشگاهی ترکیبی موفقی را اجرا نموده ایم.

غرفه سازی پیش ساخته مدولار

غرفه سازی نمایشگاهی با سیستم پیش ساخته مدولارفضایی است که بصورت یونیفورم (همشکل) برای استقرار مشارکت کنندگان ساخته می شود. این غرفه های نمایشگاهی بطور معمول توسط برگزار کننده نمایشگاه سفارش داده می شود. حداقل نیاز غرفه داران که شامل فضای مستقل و امکانات اولیه برای بهره برداری و سرویس دهی به بازدید کنندگان می باشد در این غرفه ها تامین می گردد.

غرفه سازی مدولار ماکسیما

ماکسیما یک سازه نمایشگاهی نسبتا مدرن است که قابلیت استفاده بصورت مدولار برای ساخت پاویون ها و یا غرفه های گروهی را دارد. ساخت غرفه های مدولار با سیستم ماکسیما علاوه بر زیبایی و استحکام بیشتر، میتواند امکانات انتخابی بیشتری را در اختیار غرفه داران قراردهد. غرفه های مدولار ماکسیما می تواند در طرح های متنوع و متناسب با بودجه مشتری طراحی شود.

طراحی و ساخت غرفه های خودساز

غرفه های نمایشگاهی خودساز، با انواع مصالح و تجهیزات و بر اساس نیاز مشتری، طراحی و بطور کامل از مصالح خام ساخته می شود. پس از دریافت نقطه نظر های غرفه دار ، آتلیه برسا غرفه را طراحی و در نرم افزارهای سه بعدی معماری برای ارائه به مشتری آماده خواهد کرد. پس از تایید طرح نقشه های اجرایی کامل و بسیار دقیق به همراه چک لیست های تدارکاتی تهیه و در اختیار واحد اجرای غرفه قرار میگیرد.
TOP