Arizo8 Launch-1

طراحی و ساخت دکور رونمایی از جدید ترین خودرو شرکت مدیران خودرو “ARRIZO8”

طراحی و ساخت دکور رونمایی از خودرو Arrizo8


زمان برگزاری:۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

مشتریان: مدیران خودرو(فونیکس)


طراحی و ساخت دکور جدید ترین خودرو شرکدیران خودرو Arrizo8. توسط نیرو های متخصص برسا در کمترین زمان و در  بهترین کیفیت ارائه شد.