[30]viralian_01

شانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران با موضوع بیماریهای اعصاب ، روان و اعتیاد


زمان برگزاری: ۲ تا ۴ شهریور ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
مشتریان: ویرالیان گروه، ۱۲ متر مربع