شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران


زمان برگزاری: ۱۳ تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: یونی پرو (فنلاند)، ۱۲ متر مربع / کاواساکی (ژاپن)، ۴۰ مترمربع / پاور ماشینز (روسیه) ۲۴ مترمربع / پاویون کره، ۳۴۵ متر مربع / پاویون ترکیه، ۱۸۴.۵ مترمربع / اِی بی بی (سوئد)، ۷۰ مترمربع / جی ای (امریکا)، ۲۴ مترمربع