سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران


۲۲ اردیبهشت۱۳۹۶ / مرکز همایش های برج میلاد – تهران


تصویر برداری سیستم عصبی، تصویر برداری مداخله ای سیستم اعصاب، تصویربرداری مامایی، تصویربرداری اسکلتی عضلانی.