سی امین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


۱۳ – ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب


ایتالیا با عنوان “زیبایی بدون زمان” در نمایشگاه کتاب تهران حضور می یابد.

در برنامه روز ایران در نمایشگاه بلونیا مطرح شد.
خانم رومو، مدیر کل کتابخانه ها و موسسات وزارت فرهنگ ایتالیا در برنامه روز ایران که درنمایشگاه کتاب بلونیا برگزار شد گفت: ایتالیا با عنوان “زیبایی بدون زمان” در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور خواهد یافت.