رویدادها

تاریخ / زمان رویداد
۰۹/۰۸/۱۳۹۸ - ۱۲/۰۸/۱۳۹۸
هر روزه
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن | Iran ConMin 2019
۰۹/۰۸/۱۳۹۸ - ۱۲/۰۸/۱۳۹۸
۱۲:۰۰ ق.ظ
نمایشگاه بین المللی صنعت برق | Iran Elecshow 2019
۲۸/۰۹/۱۳۹۸ - ۰۱/۱۰/۱۳۹۸
هر روزه
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی | The 19th Intl. Exhibition of Household Appliances

Powered by Events Manager

TOP UA-143756211-1