سخنی کوتاه درباره برسا

ارتباط رو در رو با مخاطبین (Direct Business Communication) از مهم ترین ابزارهای بازاریابی، برای رسیدن به توسعه فروش، در جهان امروز است.

مدیران سازمان ها، تجربه های موفق و پر شماری از مشارکت در نمایشگاههای صنعتی – بازرگانی داشته اند. تاثیر این نمایشگاهها بر بازارسازی، موجب توجه و علاقه مندی روز افزون مدیران به برپایی این نمایشگاهها شده است. آنچنان که، تمامی بنگاههای اقتصادی، در تقویم برنامه ریزیِ بازاریابی خود، بودجه قابل توجهی را برای حضور در نمایشگاهها و رویدادهای تخصصی در نظر می گیرند. مشارکت در این رویدادها، چه در داخل کشور و چه در عرصه بین المللی، بخش مهم و ویژه ای از فعالیت سازمان ها را به خود اختصاص داده است.

در طول 28 سال گذشته، همگام با رشد و پیشرفت کشور، شرکت بَرسا نیز به توسعه ظرفیت و زیرساخت های خود پرداخته است. این امر موجب شده تا این شرکت در ارائه خدمات با کیفیت غرفه سازی، در حد استاندارهای به روز جهان، موفق باشد. مشتریان بَرسا عمدتا از شرکت های تراز اول خصوصی و دولتی، ایرانی و غیر ایرانی، در داخل و خارج از کشور تشکیل شده اند که کیفیت سرلوحه کار آنهاست.

زمینه های تخصصی

شرکت بَرسا، سالهاست که به صورت تخصصی، در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی، طراحی و تولید استندهای نمایش محصول و برندینگ فروشگاهی، فعال است.

با محور قرار دادن تخصص، تلاش برای یادگیری، توسعه دانش فنی، تکیه بر صداقت حرفه ای و پشتکار، این شرکت، تیمی پیشرو و خلاق را بوجود آورده است. به طوری که هم اکنون تیم با تجربه بَرسا با به کار گیری ظرفیت و زیرساخت های خود، راه حل های موثری را در این حرفه، با موفقیت، ارائه می نماید.

علیرضا جهان پناه- رئیس هیئت مدیره

بالا