دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما ۲۰۱۷)

by / شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۶ / Published in اخبار

زمان برگزاری: ۲۱ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: مصلی تهران
مشتریان: توسعه داروسازی دانش، ۶۰ مترمربع / کیش سا، ۳۰ مترمربع

TOP UA-143756211-1