شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,ساخت و تولید استند نمایش محصول

غرفه تورساب در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری


دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

زمان برگزاری: ۲۳  تا ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: تورساب ، ۱۲۵.۵ مترمربع (ترکیه)


شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,ساخت و تولید استند نمایش محصول
شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,ساخت و تولید استند نمایش محصول

شرکت برسا,طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی,برندینگ فضاهای تجاری و اداری,ساخت و تولید استند نمایش محصول

 


غرفه سازی برای کشور ترکیه | نمایشگاه گردشگری