دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان، اِربیل – عراق


Erbil Building 2020


زمان برگزاری: ۶ تا ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اِربیل

مشتریان: پیشگامان معماری آریا، ۱۲ مترمربع  (ایران)


غرفه پیشگامان معماری آریا | نمایشگاه صنعت ساختمان ۲۰۲۰، اِربیل – عراق
PMA | Erbil Building 2020