دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های نو


زمان برگزاری: ۲ تا ۵ اسفند ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: همراه اول، ۱۰۰ متر مربع (ایران) / آی. بی. سی. سولار، ۳۰ مترمربع (آلمان)