نمایشگاه خودرو ژنو سه روز مانده به برگزاری لغو شد!


افتتاح نودمین نمایشگاه اتومبیلرانی سالانه ژنو کنسل شد.


لغو افتتاح این نمایشگاه به دنبال تصمیم شورای فدرال سوییس مبنی بر غیر مجاز بودن تجمع بیش از ۱۰۰۰ نفر تا ۱۵ مارس ۲۰۲۰ انجام می شود.

نگرانی از گسترش بیماری COVID-19 (nCOV19)،  که از نوع ناشناخته ویروس های گروه کروناست و همه گیر شدن آن در جهان موجب لغو برگزاری این نمایشگاه شده است.

این نمایشگاه قرار بود از ۵ تا ۱۵ مارس ۲۰۲۰ در ژنو – سوییس  برگزار شود.

منبع:

https://www.gims.swiss/