تماس باما

آدرس: احمد آباد مستوفی،
شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8c
تهران - کدپستی: 3313136620

تلفن:

0682 8862 021

0683 8862 021

3000 5456 021

فکس: 7786 5671 021
ایمیل : info@barsadesign.com


محمدرضا فولادی، مدیربازرگانی
همراه: 8534 298 0912
 
TOP