تماس با ما

آدرس: احمد آباد مستوفی،
شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8c
تهران - کدپستی: 3313136620

تلفن: 3000 5446 021
فکس: 7786 5671 021
ایمیل : info@barsadesign.com


محمدرضا فولادی، مدیربازرگانی
همراه: 8534 298 0912
TOP