تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس شرکت : احمد آباد مستوفی، شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8c
تهران - کدپستی: 3313136620

تلفن: 3000 5446 021
فکس: 7786 5671 021

ایمیل : info@barsadesign.com


علیرضا جهان پناه - مدیرعامل 2877 121 0912
ایراندخت قاضی نژاد - مدیر فروش خارجی 1808 134 0912
محمدرضا فولادی - مدیربازرگانی 8534 298 0912
ابوذر شقاقی - مدیر مالی و اداری 7573 823 0912

همکاران فروش:
تارا فتاحی 9070 005 0910 - 5480 738 0921
امید قطبی نسب 9071 005 0910 - 5482 738 0921

TOP