تماس با ما

آدرس: احمد آباد مستوفی، شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8c تهران - کدپستی: 3313136620 تلفن: 3000 5446 021 فکس: 7786 5671 021 ایمیل : info@barsadesign.com


علیرضا جهان پناه - مدیرعامل 2877 121 0912

محمدرضا فولادی - مدیربازرگانی 8534 298 0912
تارا فتاحی - مدیر فروش 9070 005 0910
TOP