تماس با ما

آدرس: احمد آباد مستوفی،

شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8c

تهران - کدپستی: 3313136620

تلفن: 3000 5446 021 ، فکس: 7786 5671 021

ایمیل : info@barsadesign.com


محمدرضا فولادی - مدیربازرگانی 8534 298 0912
TOP