تماس با ما

آدرس: احمد آباد مستوفی، شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8c
تهران - کدپستی: 3313136620

تلفن: 3000 5446 021
فکس: 7786 5671 021

ایمیل : info@barsadesign.com


علیرضا جهان پناه - مدیرعامل 2877 121 0912
محمدرضا فولادی - مدیربازرگانی 8534 298 0912
تارا فتاحی - مدیر فروش 9070 005 0910 - 5480 738 0921

TOP