بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی


IRAN OIL SHOW 2021


زمان برگزاری: ۳ تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی تهران

مشتریان: شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ۹۰ مترمربع  (ایران)