بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان


IRAN CONFAIR 2020


زمان برگزاری: ۲۰ تا ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹

مکان برگزاری: نمایشگاه بین المللی اتهران

مشتریان: گروه کارخانجات آجر نماچین، ۵۲۲ مترمربع  (ایران)