بیستمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی – کنگره دندانپزشکی

by / سه شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ / Published in اخبار

زمان برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: پاویون اتریش، ۱۰۸ مترمربع / UNILEVER (signal)، ۵۱ مترمربع (ایران – بریتانیا)

TOP UA-143756211-1