ارزش یک برند، زندگی و شخصیت آن در جهان امروز ، مبحث ویژه ایی است که کار ما بعد از تولید و شکوفایی آن، آغاز می گردد. کار برسا در زمینه برندینگ فضاهای فروشگاهی و اجزاء ارائه دهنده یک محصول ، مجموعه ای از فعالیت هایی است که از ایده پردازی آغاز و به تولید و نصب منتهی می گردد.

شرکت برسا با دارا بودن تیم های طراحی معماری و طراحی صنعتی( که تجربیات موفقی دراین زمینه دارند) و با تکیه به قدرت تولید و اجرا ی تیمهای عملیاتی و کارخانه برسا ، توانسته است رزومه بسیار موفقی در طراحی و ساخت فضاهایی که امروزه به عنوان ابزار برندینگ و توسعه فروش محصول محسوب می گردند بدست آورد.

برسا فعالیت خود را در زمینه برندینگ فروش محصول در 4 بخش دسته بندی نموده است . لطفا با این بخش ها بیشتر آشنا شوید :

Brand shops -1
Product Stand & Shop in shop -2
Flagship -3
Road show -4

طرح و اجرای برند شاپ :
تجربه ما در زمینه طرح و اجرای برند شاپ ها ، بسیار متنوع و پر حجم میباشد. رزومه ما ، مشتریان بین المللی و ایرانی در سراسر کشور ، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک در نقاط دور افتاده را در بر میگیرد. به عنوان مثال در طی دو سال گذشته برای شرکت پارس خزر نزدیک به 100 عدد برند شاپ در نقاط مختلف ایران اجرا شده است . یکدست بودن کیفیت اجرا ، برنامه ریزی دقیق و وفاداری به برنامه زمانی توافق شده با مشتری دلایل موفقیت برسا در اینگونه سفارشات می باشد.

تعداد و نحوه طراحی برند شاپ ها با توجه به نوع محصول و مخاطبین آنها در شکل ها و هزینه های مختلفی اجرا میگردد . برند شاپ ها می توانن با تعداد زیاد و با هزینه های مشخص و محدود باشند و یا با تعداد کم اما با جزئیات لوکس تر و ویژگی بیشتر.

همکاری با مشتریان بین المللی، محصول تجربیات موفقی در تمام دپارتمانهای برسا میباشد . طرح و اجرای برند شاپ برای شرکت های بین المللی بر اساس استاندارهای از پیش معلوم و فضاسازی در قالب هایی یکسان به انجام می رسد. بومی سازی طر ح ها و ایده های این مشتریان با وفاداری به فرم و اهداف مورد نظر شان فرآیندی است که تیم مهندسی مجرب برسا همواره با موفقیت به انجام رسانده و موجب تداوم همکاری با این مشتریان می باشد.

ما مهمترین نقطه قوت خود را؛ هویت مهندسی و استفاده از الگوهای تخصصی به روز دنیا در ترسیم و بهینه سازی جزئیات دقیق فنی می دانیم .این مسیر ابعاد و مشخصات پروژه ها را برای مشتری شفاف و قابل درک گشته و تصمیم گیری رابرای آنها تسهیل می نماید .
TOP