استند نمایش محصول : یک از مهمترین ابزارهای توسعه فروش می باشد. در شلف ها و قفسه های فروشگاه های کوچک بزرگ که حجم زیادی از محصولات مختلف در آن ارائه می گردد شاخص کردن یک محصول مهمترین ابزار جلب توجه مشتری می باشد. همچنین طراحی و ساخت ابزاری که با شکل فروشگاه های مختلف سازگار بوده و با اشغال کمترین فضای ممکن و یا با حد اکثر جذابیت و ویژگی بتواند محصول را در دسترس مشتری قرار دهد در توسعه فروش بسیار موثر می باشد. لذا با تنوع بسیار زیادی بسته به اهداف استند نمایش محصول ما نیز سفارش های بسیار متنوعی داریم که میتوان آنها در چند دسته قرار داد:

1 - استند هایی که توسط متخصصان و مشاوران مشتریان برسا طراحی شده اند و ما آنها را سفارش گرفته و پس از شفاف سازی جزئیات و کیفیت مورد نظر مشتری ( نمونه سازی) آن ها در تیراژ مورد نظر مشتری تولید می نمائیم
2 - استند هایی که الگوی آنها برای کشورها یا موارد دیگر طراحی شده اند و لازم است که روشهای ساخت آنها بومی شده و یا اصلاحات لازم برای موثر بودن عملکردشان صورت پذیرد. در این صورت نقشه های بسیار دقیق بر اساس اصلاحات لازم در طرح اولیه و با رعایت قوانین ارائه برند محصول تهیه شده و پس از تایید نمونه سازی و پس از تایید نمونه تولید انیوه می گردند.
3 - استند هایی با تیراژ زیاد که از ابتدا و بدون وجود طرح اولیه به برسا سفارش داده می شوند. تیم طراحی بر اساس شکل و نحوه نمایش محصول و محلی که قرار خواهد گرفت استند را طراحی کرده و همزمان موضوع برندینگ محصول را در اجزائ استند پیش بینی خواهد کرد.
4 - استند هایی که بصورت تکی یا برای موارد بسیار خاص سفارش داده می شوند .

فروشگاه داخل فروشگاه اصطلاحی است که برای آن معادل فارسی تعریف نشده است. با توجه به شرایط بازار و شکل خرده فروشی در کشور مان اغلب فروشگاه ها همزمان یک محصول را از چند برند عرضه می نمایند و یا برای جور بودن جنس تنوع محصول خود را چند برند تامین می نمایند. از سوی دیگر سوپر مارکت های بزرگ برای تامین سلایق مختلف همواره چندین برند را در کنار هم ارائه می نمایند .
لذا امروزه طراحی و ساخت استند نمایشی که بتواند همزمان تعداد زیادی محصول از یک برند را نمایش دهد یکی از روشهای بسیار با اهمیت برای برندینگ محصول و جلب توجه مخاطب می باشد. شرکت های تولید کننده با استفاده از این روش نحوه ارائه محصولات خود را بر اساس استاندارد برندشان و در یک نقطه متمرکز می نمایند.
TOP