Road show ها غرفه های اغلب کوچکی هستند ( از 2 الی 6 متر مربع) که محلی برای معرفی کامل محصول به مشتریان می باشند. در این غرفه ها فروش انجام نمی شود ولی به مراجعین فرصت کار کردن یا استفاده از محصول داده می شود.

این غرفه ها معمولا در راهرو های و ورودی های مراکز خرید یا سوپر مارکت ها قرار می گیرند و خصوصا در مراکز پر تراکم و پر از مشتری برای معرفی امکانات و برتری های یک یا چند محصول از یک برند استفاده می شود.

مانند فلگ شیپ ها دارای برندینگ بسیار قوی هستند و طراحی آنها می بایست بسیار هوشمند و خلاقانه با توجه به محدودیت هایی که موقعیت انتخاب شده آنها در بر دارد طراحی شوند.
TOP