Road Show

Road show ها غرفه های اغلب کوچکی هستند ( از 2 الی 6 متر مربع) که محلی برای معرفی کامل محصول به مشتریان می باشند. در این غرفه ها فروش انجام نمی شود ولی به مراجعین فرصت کار کردن یا استفاده از محصول داده می شود.

Flag ship

Flag Ship ها غرفه های فروش محصول یک برند هستند که معمولا در فضای راهروهای مرکز خرید بزرگ یا فرودگاه ها مستقر می شوند که علاوه بر فروش محصول با برندینگ بسیار قوی طراحی می شوند. آنها یکی از کلیدی ترین ابزار ارتباط مستقیم با خریداران می باشند که اغلب در کنار فروش محصول امکان آزمایش آن را برای مراجعین فراهم می آورند.

Product Stand & Shop in Shop

یک از مهمترین ابزارهای توسعه فروش می باشد. در شلف ها و قفسه های فروشگاه های کوچک بزرگ که حجم زیادی از محصولات مختلف در آن ارائه می گردد شاخص کردن یک محصول مهمترین ابزار جلب توجه مشتری می باشد. همچنین طراحی و ساخت ابزاری که با شکل فروشگاه های مختلف سازگار بوده و با اشغال کمترین فضای ممکن ...

Brand shops

تجربه ما در زمینه طرح و اجرای برند شاپ ها ، بسیار متنوع و پر حجم میباشد.رزومه ما ، مشتریان بین المللی و ایرانی در سراسر کشور ، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک در نقاط دور افتاده را در بر میگیرد. به عنوان مثال در طی دو سال گذشته برای شرکت پارس خزر نزدیک به 100 عدد برند شاپ در نقاط مختلف ایران اجرا شده است .
TOP