شرکت غرفه سازی,غرفه سازی نمایشگاهی,غرفه سازی برسا,برسا ساخت آرایه,ساخت و ساز غرفه,غرفه سازی در ایران,نمایشگاههای تخصصی در ایران

اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی


زمان برگزاری: ۲ تا ۵ اسپندماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: بَرسا، ۹۶ متر مربع (ایران)