اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی

by / یکشنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ / Published in اخبار

زمان برگزاری: ۲ تا ۵ اسپندماه ۱۳۹۶
مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
مشتریان: بَرسا، ۹۶ متر مربع (ایران)

TOP UA-143756211-1