زمان برگزاری: ۲۱ تا ۲۴ امرداد ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: لیکا، ۶۵ مترمربع / سباسنگ، ۷۲.۵ مترمربع / پیشگامان معماری آریا، ۷۷ مترمربع / پاویون ترکیه، ۵۷۰ مترمربع

زمان برگزاری: ۱۷ تا ۲۰ امرداد ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب مشتریان: بازرگانی برادران کریمی، ۴۸ مترمربع

زمان برگزاری: ۳۰ تیر تا ۲ امرداد ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: ستاره اول، ۱۵۰ مترمربع / همراه اول، ۳۰ مترمربع / پگاه سیستم، ۹۷.۵ مترمربع / سیماگستر، ۲۰ مترمربع / سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ۱۹۰ مترمربع / بانک پارسیان، ۸۰ مترمربع

زمان برگزاری: ۱۹تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: سبا سنگ، ۶۸ مترمربع (ایران)

زمان برگزاری: ۱۹تا ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: نوین سِرام، ۴۰۲.۵ مترمربع (ایران) / کاشی صدف، ۳۰۰ مترمربع (ایران) / پالرِمو، ۱۴۰ مترمربع (نمایندگی ایران) / آرکا ۹۶.۵ مترمربع (ایران)

زمان برگزاری: ۲ تا ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب مشتریان: WEISSER، ۷۰ مترمربع (آلمان) / JUNKER، ۸۰ مترمربع (آلمان)

زمان برگزاری: ۲ تا ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: پاویون اتریش، ۲۸۵ مترمربع / کُندیو پارس، ۸۲ مترمربع (ایران) / OSHEE، ۱۷.۵ مترمربع (لهستان) / پاویون لهستان، ۷۵ مترمربع / پیشگامان پخش صدیق، ۱۰۰ مترمربع (ایران – اروپا) / WAWEL، ۵۱ مترمربع (لهستان)

زمان برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: شرکت اهورا مهر، ۸۰.۵ مترمربع (ایران)

زمان برگزاری: ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: پاویون اتریش، ۱۰۸ مترمربع / UNILEVER (signal)، ۵۱ مترمربع (ایران – بریتانیا)

زمان برگزاری: ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران مشتریان: پاویون کُره، ۲۶۱ مترمربع / PERTAMINA، ۶۵ مترمربع (اندونزی) / شاتل پارس و کرونه، ۷۶ مترمربع (ایران – آلمان) / WINTERS HALL، ۵۰ مترمربع (آلمان) / APPLUS، ۱۲ مترمربع (مالزی) / پاویون اتریش، ۲۳۴ مترمربع / METSO &

TOP