تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس شرکت : احمد آباد مستوفی، شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 8
تهران - کدپستی: 33131 36686

تلفن و فکس :

021 8862 0682
021 8862 0683
021 5671 7701
0921 738 5433
0921 738 5434
0921 738 5435
0921 738 5436

ایمیل : info@barsadesign.com

TOP